Mateřská škola Neštěmice

Vítáme Vás na našich stránkách.

Naše škola je umístěna v centru Neštěmic v blízkosti zdravotního střediska, v dvoupodlažní starší budově. Interier školy prošel v nedávné době celkovou rekonstrukcí, včetně tříd, heren, kuchyně i sociálního zařízení, to vše v souladu s požadavky Evropské unie.
Třídy jsou vybaveny vkusně a útulně dětským nábytkem, děti mají k dispozici hrací koutky, koutky pro výtvarné, pracovní i tělesné činnosti. Předností jsou stabilní lehárny, vybavené dětskými válendami.
Ke škole patří přilehlá zahrada s pískovištěm, dřevěnými herními prvky - skluzavkou, průlezkou, hopsadly, tabulí na kreslení a hřištěm s umělým povrchem. Zahrada je stíněna několika vzrostlými stromy a poskytuje mnohá útočiště k dětským hrám.


Naším hlavním úkolem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte a zodpovědná příprava nejen na školu, ale i na další život. Vedeme děti k poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření a dodržování v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, pěstujeme v nich úctu k vlastní osobnosti. Snažíme se o vytváření funkčních mezilidských vztahů, aby si děti dovedly hrát a spolupracovat s ostatními, poznávat základní lidské city a umět jednat citlivě, naučit se řešit případné problémy. Respektujeme individualitu každého dítěte s ohledem na jeho schopnosti, dovednosti a vědomosti.

Pedagogickou činností vychováváme děti k zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní zdraví. Podporujeme děti v pohybových aktivitách a zlepšujeme tak jejich tělesnou zdatnost a snažíme se u nich vytvářet zdravé stravovací návyky.

Více v sekci O nás - Naše projekty.

Mateřská škola je trojtřídní a děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Učitelky pracují na třídách se stejnou věkovou skupinou a postupně nároky na děti zvyšují podle jejich možností.

Všichni zaměstnanci mateřské školy vzájemně spolupracují a přejí si, aby se Vašim dětem u nás líbilo a byly spokojené a šťastné. Prosíme proto rodiče, aby veškeré připomínky a podněty k naší práci s námi konzultovali a předcházeli tím tak zbytečným nedorozuměním.

 Co je u nás nového?

Ve vestibulu naší školy jsme uspořádali výstavku vánočních dekorací, které jste vytvořili společně se svými dětmi. Všechno to jsou krásné a nápadité výrobky. VELICE ZA NĚ DĚKUJEME!

Děkujeme rodičům předškoláčků, kteří poskytli krmení pro ptáčky, díky kterému mohly děti ozdobit "svůj strom" v ústecké ZOO. Foto v našem FOTOALBU.

Vloženy nové fotografie z divadla,  z projektu KROK ZA KROKEM - cvičení s overbally "Vše co žije,...", viz FOTOALBUM.

Děkujeme ÚMO Neštěmice za poskytnutí adventních kalendářů pro děti.

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do sběru starého papíru, vyhodnocení 1. kola viz NÁSTĚNKA a velké poděkování patří panu Bartošovi za pomoc při nakládání papíru.

Těšíme se na advent - čtěte NÁSTĚNKU.

Prosba o pomoc viz NÁSTĚNKA.

Oznámení o uzavření MŠ o vánočních prázdninách viz ÚŘEDNÍ DESKA.

Akce na měsíc prosinecv sekci AKCE PRO DĚTI.

Děkujeme dopravnímu hřišti a dědovi Tadeáška Bednáře za poskytnutí dopravních terčíků a skákacího panáka do třídy v rámci prevence kriminality.

Poděkování rodičům viz DĚKUJEME :-).

Informace o úhradě plateb a jeho výši za předškolní vzdělávání a stravné jsou v sekci INFORMACE PRO RODIČE.

 

 


Kontakt

Mateřská škola Neštěmice

Mlýnská 385
Ústí nad Labem
40331


472 731 818, 725 495 420


Zřizovatel:

 Statutární město

Ústí nad Labem