Mateřská škola Neštěmice

Vítáme Vás na našich stránkách.

Naše škola je umístěna v centru Neštěmic v blízkosti zdravotního střediska, v dvoupodlažní starší budově. Interier školy prošel v nedávné době celkovou rekonstrukcí, včetně tříd, heren, kuchyně i sociálního zařízení.
Třídy jsou vybaveny vkusně a útulně dětským nábytkem, děti mají k dispozici hrací koutky, koutky pro výtvarné, pracovní i tělesné činnosti. Předností jsou stabilní lehárny, vybavené dětskými válendami.
Ke škole patří přilehlá zahrada s pískovištěm, dřevěnými herními prvky - skluzavkou, průlezkou, hopsadly, tabulí na kreslení a hřištěm s umělým povrchem. Zahrada je stíněna několika vzrostlými stromy a poskytuje mnohá útočiště k dětským hrám.

Naším hlavním úkolem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte a kvalitní příprava nejen na školu, ale i na další život. Vedeme děti k poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření a dodržování v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, pěstujeme v nich úctu k vlastní osobnosti. Snažíme se o vytváření funkčních mezilidských vztahů, aby si děti dovedly hrát a spolupracovat s ostatními, poznávat základní lidské city a umět jednat citlivě, naučit se řešit případné problémy. Respektujeme individualitu každého dítěte s ohledem na jeho schopnosti, dovednosti a vědomosti.

Pedagogickou činností vychováváme děti k zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní zdraví. Podporujeme děti v pohybových aktivitách a zlepšujeme tak jejich tělesnou zdatnost a snažíme se u nich vytvářet zdravé stravovací návyky.

Více v sekci O nás - Naše projekty.

Mateřská škola je trojtřídní a děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Učitelky pracují na třídách se stejnou věkovou skupinou a postupně nároky na děti zvyšují podle jejich možností.

Všichni zaměstnanci mateřské školy vzájemně spolupracují a přejí si, aby se Vašim dětem u nás líbilo a byly spokojené a šťastné.


Co je u nás nového?

Foto z Cesty kolem světa a ukázky hasičské techniky SDH Povrly v našem FOTOALBU.

Vyhodnocení 3. kola sběru starého papíru viz NÁSTĚNKA.

Blahopřání Liliance Bílkové za vítězství ve výtvarné soutěži + foto ze slavnostního vyhodnocení na NÁSTĚNCE.

Info o uzavření školy v době prázdnin viz ÚŘEDNÍ DESKA.

Zapojili jsme se do soutěže ve sběru elektroodpadu. Více info na NÁSTĚNCE.

Jsme ZELENÁ ŠKOLA. Info o projektu v sekci O NÁS - NAŠE PROJEKTY.

Poděkování rodičům viz DĚKUJEME :-).

Informace o úhradě plateb a jeho výši za předškolní vzdělávání a stravné jsou v sekci INFORMACE PRO RODIČE.Kontakt

Mateřská škola Neštěmice

Mlýnská 385
Ústí nad Labem
40331


472 731 818, 725 495 420


Zřizovatel:

 Statutární město

Ústí nad Labem