Mateřská škola Neštěmice

Vítáme Vás na našich stránkách.

Upozornění pro rodiče pětiletých dětí (které mají povinné předškolní vzdělávání)

V době prázdnin nemají děti povinnost předškolního vzdělávání:

2. 2. 2018 - pololetní prázdniny

5. 3. 2018 - 9. 3. 2018 - jarní prázdniny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše škola je umístěna v centru Neštěmic v blízkosti zdravotního střediska, v dvoupodlažní starší budově. Interier školy prošel v nedávné době celkovou rekonstrukcí, včetně tříd, heren, kuchyně i sociálního zařízení.
Třídy jsou vybaveny vkusně a útulně dětským nábytkem, děti mají k dispozici hrací koutky, koutky pro výtvarné, pracovní i tělesné činnosti. Předností jsou stabilní lehárny, vybavené dětskými válendami.
Ke škole patří přilehlá zahrada s pískovištěm, dřevěnými herními prvky - skluzavkou, průlezkou, hopsadly, tabulí na kreslení a hřištěm s umělým povrchem. Zahrada je stíněna několika vzrostlými stromy a poskytuje mnohá útočiště k dětským hrám.

Naším hlavním úkolem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte a kvalitní příprava nejen na školu, ale i na další život. Vedeme děti k poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření a dodržování v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, pěstujeme v nich úctu k vlastní osobnosti. Snažíme se o vytváření funkčních mezilidských vztahů, aby si děti dovedly hrát a spolupracovat s ostatními, poznávat základní lidské city a umět jednat citlivě, naučit se řešit případné problémy. Respektujeme individualitu každého dítěte s ohledem na jeho schopnosti, dovednosti a vědomosti.

Pedagogickou činností vychováváme děti k zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní zdraví. Podporujeme děti v pohybových aktivitách a zlepšujeme tak jejich tělesnou zdatnost a snažíme se u nich vytvářet zdravé stravovací návyky.

Více v sekci O nás - Naše projekty.

Mateřská škola je trojtřídní a děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Učitelky pracují na třídách se stejnou věkovou skupinou a postupně nároky na děti zvyšují podle jejich možností.

Všichni zaměstnanci mateřské školy vzájemně spolupracují a přejí si, aby se Vašim dětem u nás líbilo a byly spokojené a šťastné.


Co je u nás nového?

Výsledky 2. kola ve sběru papíru viz NÁSTĚNKA.

Fotografie z karnevalu najdete v našem FOTOALBU.

Starší děti se zúčastnily zážitkového programu poskytování 1. pomoci. Děkujeme profesionálním záchranářům, kteří dětem přiblížili zásady 1. pomoci hravou formou. Děti si mohly vše prakticky vyzkoušet. Fotografie z programu v našem FOTOALBU.

Fotografie z výtvarné soutěže k projektu o odpadech najdete v našem FOTOALBU.

Naši předškoláci se zúčastnili projektu "Odpady? Konec záhady!" realizovaný studentkami PF UJEP. Foto z akce viz FOTOALBUM.

Informace o úhradě plateb a jeho výši za předškolní vzdělávání a stravné jsou v sekci INFORMACE PRO RODIČE.Kontakt

Mateřská škola Neštěmice

Mlýnská 385
Ústí nad Labem
40331


472 731 818, 725 495 420


Zřizovatel:

 Statutární město

Ústí nad Labem