Stravné a úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné na měsíc únor:

14. 2. 2018 od 6:00 do 16:00 hod.

Úhrada za školní stravování (stravné) a úplata za předškolní vzdělávání (školné) se platí v hotovosti u vedoucí stravovny nebo bankovním převodem. Žádáme rodiče o včasnou úhradu plateb, nemoc a nepřítomnost dítěte není důvodem neuhrazení platby. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání a úhrady za stravné ve stanovených termínech může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte (dle § 35 školského zákona č. 561/2004 Sb.)

Doba splatnosti do 15. dne v měsíci. Nutné dodržet termín.

Výše úplaty:

1. třída

2. třída

3. třída

 

Úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 330 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let činí 30 Kč

                                              nad 6 let   32 Kč

Dopolední svačina: 7 Kč    nad 6 let:  8 Kč

Oběd:                    16 Kč   nad 6 let: 17 Kč

Odpolední svačina:  7 Kč   nad 6 let:  7 Kč

 

Platba bankovním převodem: na účet školy č.: 168 483 106/0300 (ČSOB).

Na příkazu k úhradě vždy vyplníte variabilní symbol, kterým bude vždy číslo za  rok a měsíc, za který platíte.

Př.:  -  leden:  201701, únor:  201702, březen:  201703 atd. Číslo bude vždy šestimístné!

Dále je nutné pro identifikaci platby vyplnit zprávu pro příjemce:  jméno Vašeho dítěte!!                               

Částku  k zaplacení zjistíte v MŠ nebo na našich webových stránkách.

 


Naše škola se zapojila do kampaně "Solme s rozumem". 

Více na https://mene-solit.cz/ a na nástěnce u hlavního vchodu.