Zápis do MŠ

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2017

Zápis na školní rok 2017/2018 bude probíhat elektronicky.

Pro rodiče bude systém zpřístupněn od 17. 4. 2017 do 12. 5. 2017 na adrese:

https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

Přihlášku pro přijetí je možné získat:

1. vytisknout si ji přímo v systému na uvedené adrese (systém Vás provede vyplněním přihlášky a v závěru si ji vytisknete)

2. vyzvednout si ji v naší škole:

27. 4. 2017 od 10:00 do 14:00

S sebou vezměte kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Zápis v naší mateřské škole (sběr přihlášek) proběhne:

15. 5. 2017 od 8:00 do 15:00

V tomto termínu se dostavíte osobně i s Vaším dítětem do mateřské školy.

S sebou vezměte:

- řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou dětským lékařem

- rodný list dítěte

- Váš občanský průkaz

Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 1. Školský obvod MŠ
  • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
  • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2017)
  • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  • předškoláci pětiletí: 320 bodů
  • čtyřletí: 180 bodů
  • tříletí: 160 bodů
  • dvouletí: 20 bodů
  • jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
  • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2017): 10 bodů
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2017: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium "Školský obvod MŠ" se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31.8.2017.

Pokud je ve škole volné místo, přijímáme děti i v průběhu školního roku. Dítě musí zvládnout požadavky předškolního vzdělávání - být dostatečně samostatné, především v hygieně (bez plen). V případě Vašeho zájmu o přijetí nás neváhejte kontaktovat.