Režim dne

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje se aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně stanovena je pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Děti nejsou k žádné činnosti nuceny.  V případě akcí MŠ platí režim, který se podřizuje časovému plánu akce. Úprava režimu je plně v kompetenci učitelek na jednotlivých třídách.

 

  6:00  -    8:30      spontánní hry dětí, pohybové aktivity, příprava pomůcek

  8:30  -    9:00      hygiena, přesnídávka, ranní kruh, nabídka – volba činností

  9:00  -    9:30      skupinové a individuální činnosti dětí, příprava na pobyt venku

  9:30  -  11:30      pobyt venku, náhradní činnosti

11:30  -  12:00      hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:00  -  14:00      odpočinek na lůžku, relaxace

14:00  -  14:15      hygiena, svačina

14:15  -  16:30      spontánní a skupinové aktivity dětí, pobyt na školní zahradě